Privacy Policy - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Indien u in onze databank bent opgenomen

TiTANS eerbiedigt de privacy van de mensen overeenkomstig de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

TiTANS registreert in haar bestanden gegevens met betrekking tot de mensen waarmee zij contact heeft, zoals identificatiegegevens, financiële bijzonderheden, persoonlijke kenmerken, vrijetijdsbesteding en interessen, opleiding en vorming en (andere vaardigehden met betrekking tot het) beroep en betrekking, gegevens over het gebruik van de diensten van TiTANS, gegevens over het communicatieverkeer (o.a. tijdstip en datum van oproepen, type contact, inhoud), facturatie- en betalingsgegevens en gegevens over huidige en potentiele systemen.

Deze informatie en persoonsgegevens van de mensen die komen van en/of of terug te vinden zijn op verschillende websites (oa de website van TiTANS, Stepstone, Monster, https://ictjob.be/ LinkedIn, VDAB etc) en/of in het kader van de diensten door derden worden meegedeeld aan TiTANS, worden door TiTANS verwerkt voor de volgende doeleinden:

- effectief en efficient selecteren en contacteren van mensen om werkaanbiedingen, dan wel samenwerking, voor te stellen

In het verlengde daarvan liggen ondermeer:

- de kandidaten en klantenadministratie;

- het opmaken van profielen voor marketingdoeleinden;

- marktonderzoek;

- het voeren van algemene en gepersonaliseerde marketing- of promotiecampagnes voor producten en –diensten van TiTANS via de post, per e-mail of per SMS;

- de levering en facturatie van gevraagde diensten;

- het nazicht van de kwaliteit van de diensten;

- het opsporen van fraude en inbreuken jegens TiTANS, haar werknemers, haar klanten of haar leveranciers;

- het voeren van marketing- of promotiecampagnes voor producten en diensten van derden die een samenwerking hebben met TiTANS.

 

De gegevens die worden bewaard zijn:

- identificatiegegevens

- financiele bijzonderheden

- persoonlijke kenmerken

- vrijetijdsbesteding en interessen

- opleiding en vorming

- beroep en betrekking

- andere vaardigheden met betrekking tot het beroep en betrekking

Deze gegevens kunnen gecombineerd worden met gegevens die worden verstrekt door de mensen in hun contact met TiTANS per mail, telefoon of in een persoonlijk onderhoud (bvb interview) om onze aanbiedingen beter af te stemmen op de behoeften.

De gegevens worden intern gebruikt en kunnen aan andere privé-ondernemingen, diensten of nevenondernemingen, dan wel individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke én het doel worden kenbaar gemaakt.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd.

The people who wish to do so can ask to be removed from the database that TiTANS has created at any time. It suffices to send an e-mail to kees.maenhout@titans-consulting.com with a clear mention of name and e-mail address to obtain the deletion.

You may object free of charge to the use of your data for direct marketing, such as the “job alert”. It suffices to send an e-mail to kees.maenhout@titans-consulting.com with a clear mention of name and e-mail address, to obtain the removal from the mailing list.

Op onze website zult u dit schrijven terugvinden onder ‘Privacy Policy’. Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Mocht u algemene vragen hebben rond uw en onze rechten en plichten omtrent de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dan verwijzen wij u graag naar http://www.privacycommission.be/

If you have specific questions or comments in this context, do not hesitate to contact us via kees.maenhout@titans-consulting.com 

U zult binnen de 24 uur persoonlijk antwoord krijgen: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is voor u van belang en voor ons belangrijk!

Met vriendelijke groet,

 

Kees Maenhout

Titans

GSM: +32 473 883 856

email: kees.maenhout@titans-consulting.com